งานขายและบริการ

เครื่องจักรคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศชั้นนำ ต้อง IIT Group เท่านั้นที่ให้คุณมากกว่าบริการ

เพราะบริการที่เป็นเลิศ ต้องมาจากมุมมองของลูกค้า

งานติดตั้ง Milling @ TPR Precision 19-9-57

งานติดตั้ง Milling @ TPR Precision 19-9-57

งานติดตั้ง Milling @ TPR Precision 19-9-57

งานติดตั้ง Machining Canter Prompt VMC 1060L @ ยูนิฟาย 11-9-57

งานติดตั้ง Machining Canter Prompt VMC 1060L @ ยูนิฟาย 11-9-57

งานติดตั้ง Machining Canter Prompt VMC 1060L @ ยูนิฟาย 11-9-57

ติดตั้ง Band Saw @ M.E.D Engineering 11-9-57

ติดตั้ง Band Saw @ M.E.D Engineering 11-9-57

ติดตั้ง Band Saw @ M.E.D Engineering 11-9-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ canon Hi-Tech 9-9-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ canon Hi-Tech 9-9-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ canon Hi-Tech 9-9-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ ที พี อาร์ พรีซิชั่นทูลส์ 23-8-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ ที พี อาร์ พรีซิชั่นทูลส์ 23-8-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ ที พี อาร์ พรีซิชั่นทูลส์ 23-8-57

งานติดตั้ง Super Drill @ พาร์ท ริช พรีซิชั่น 22-7-57

งานติดตั้ง Super Drill @ พาร์ท ริช พรีซิชั่น 22-7-57

งานติดตั้ง Super Drill @ พาร์ท ริช พรีซิชั่น 22-7-57

ติดตั้งเครื่อง Radial Drilling @ ซีคอนเทค 15-7-57

ติดตั้งเครื่อง Radial Drilling @ ซีคอนเทค 15-7-57

ติดตั้งเครื่อง Radial Drilling @ ซีคอนเทค 15-7-57

ติดตั้งเครื่องเจียรนัยราบ @ จันทร์เชี่ยวชาญ  10-7-57

ติดตั้งเครื่องเจียรนัยราบ @ จันทร์เชี่ยวชาญ 10-7-57

ติดตั้งเครื่องเจียรนัยราบ @ จันทร์เชี่ยวชาญ 10-7-57

ติดตั้งเครื่องเลื่อยแนวตั้ง @ PCS 10-7-57

ติดตั้งเครื่องเลื่อยแนวตั้ง @ PCS 10-7-57

ติดตั้งเครื่องเลื่อยแนวตั้ง @ PCS 10-7-57

ติดตั้งเครื่องเจียราบ @ TPR  9-7-57

ติดตั้งเครื่องเจียราบ @ TPR 9-7-57

ติดตั้งเครื่องเจียราบ @ TPR 9-7-57

ติดตั้งเครื่องจักร @ ฟูจิโคคิ 27-6-57

ติดตั้งเครื่องจักร @ ฟูจิโคคิ 27-6-57

ติดตั้งเครื่องจักร @ ฟูจิโคคิ 27-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ จรัญ ธุรกิจ52 20-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ จรัญ ธุรกิจ52 20-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ จรัญ ธุรกิจ 52 20-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ ชิโยตะ โกเซ 17-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ ชิโยตะ โกเซ 17-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ ชิโยตะ โกเซ 17-6-57

ติดตั้งเครื่อง EDM @ T.D.C Steelgroup 17-6-57

ติดตั้งเครื่อง EDM @ T.D.C Steelgroup 17-6-57

ติดตั้งเครื่อง EDM @ T.D.C Steelgroup 17-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ แสงประทีป ออโต้ซีท 12-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ แสงประทีป ออโต้ซีท 12-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ แสงประทีป ออโต้ซีท 12-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ มุรากามิ แอมป์พาร์ท 11-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ มุรากามิ แอมป์พาร์ท 11-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ มุรากามิ แอมป์พาร์ท 11-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 10-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 10-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 10-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง CNC @ โรเธนเบิกริ์ 19-4-57

ติดตั้งเครื่องกลึง CNC @ โรเธนเบิกริ์ 19-4-57

ติดตั้งเครื่องกลึง CNC @ โรเธนเบิกริ์ 19-4-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง@บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด 3-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง@บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด 3-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง@บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด 3-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ บ.สยาม เอเบิ้ล 23-5-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ บ.สยาม เอเบิ้ล 23-5-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ บ.สยาม เอเบิ้ล 23-5-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ บ.ไดอะริชซิบอน 23-5-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ บ.ไดอะริชซิบอน 23-5-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ บ.ไดอะริชซิบอน 23-5-57

งานติดตั้ง Super Drill EDM @ Tool and Part Engineering co.,ltd 20-5-57

งานติดตั้ง Super Drill EDM @ Tool and Part Engineering co.,ltd 20-5-57

งานติดตั้ง Super Drill EDM @ Tool and Part Engineering co.,ltd 20-5-57

ติดตั้ง Band Saw @ บ.อิเล็คโทรลักซ์ 7-5-57

ติดตั้ง Band Saw @ บ.อิเล็คโทรลักซ์ 7-5-57

ติดตั้ง Band Saw @ บ.อิเล็คโทรลักซ์ 7-5-57

ติดตั้ง Band Saw @ ชิโรกิ 23-4-57

ติดตั้ง Band Saw @ ชิโรกิ 23-4-57

ติดตั้ง Band Saw @ ชิโรกิ 23-4-57