งานขายและบริการ

เครื่องจักรคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศชั้นนำ ต้อง IIT Group เท่านั้นที่ให้คุณมากกว่าบริการ

เพราะบริการที่เป็นเลิศ ต้องมาจากมุมมองของลูกค้า

ติดตั้งเครื่องจักร @ ฟูจิโคคิ 27-6-57

ติดตั้งเครื่องจักร @ ฟูจิโคคิ 27-6-57

ติดตั้งเครื่องจักร @ ฟูจิโคคิ 27-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ จรัญ ธุรกิจ52 20-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ จรัญ ธุรกิจ52 20-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ จรัญ ธุรกิจ 52 20-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ ชิโยตะ โกเซ 17-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ ชิโยตะ โกเซ 17-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ ชิโยตะ โกเซ 17-6-57

ติดตั้งเครื่อง EDM @ T.D.C Steelgroup 17-6-57

ติดตั้งเครื่อง EDM @ T.D.C Steelgroup 17-6-57

ติดตั้งเครื่อง EDM @ T.D.C Steelgroup 17-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ แสงประทีป ออโต้ซีท 12-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ แสงประทีป ออโต้ซีท 12-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ แสงประทีป ออโต้ซีท 12-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ มุรากามิ แอมป์พาร์ท 11-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ มุรากามิ แอมป์พาร์ท 11-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ มุรากามิ แอมป์พาร์ท 11-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 10-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 10-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 10-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง CNC @ โรเธนเบิกริ์ 19-4-57

ติดตั้งเครื่องกลึง CNC @ โรเธนเบิกริ์ 19-4-57

ติดตั้งเครื่องกลึง CNC @ โรเธนเบิกริ์ 19-4-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง@บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด 3-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง@บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด 3-6-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง@บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด 3-6-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ บ.สยาม เอเบิ้ล 23-5-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ บ.สยาม เอเบิ้ล 23-5-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ บ.สยาม เอเบิ้ล 23-5-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ บ.ไดอะริชซิบอน 23-5-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ บ.ไดอะริชซิบอน 23-5-57

ติดตั้งเครื่องกลึง @ บ.ไดอะริชซิบอน 23-5-57

งานติดตั้ง Super Drill EDM @ Tool and Part Engineering co.,ltd 20-5-57

งานติดตั้ง Super Drill EDM @ Tool and Part Engineering co.,ltd 20-5-57

งานติดตั้ง Super Drill EDM @ Tool and Part Engineering co.,ltd 20-5-57

ติดตั้ง Band Saw @ บ.อิเล็คโทรลักซ์ 7-5-57

ติดตั้ง Band Saw @ บ.อิเล็คโทรลักซ์ 7-5-57

ติดตั้ง Band Saw @ บ.อิเล็คโทรลักซ์ 7-5-57

ติดตั้ง Band Saw @ ชิโรกิ 23-4-57

ติดตั้ง Band Saw @ ชิโรกิ 23-4-57

ติดตั้ง Band Saw @ ชิโรกิ 23-4-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ บ.เคนดอลล์ 22-4-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ บ.เคนดอลล์ 22-4-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง @ บ.เคนดอลล์ 22-4-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง บ.ผลิตโชควิศวกรรม 19-3-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง บ.ผลิตโชควิศวกรรม 19-3-57

ติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง บ.ผลิตโชควิศวกรรม 19-3-57

งานติดคั้งเครื่องมิลลิ่ง บ.แอล พี เอส 12-3-57

งานติดคั้งเครื่องมิลลิ่ง บ.แอล พี เอส 12-3-57

งานติดคั้งเครื่องมิลลิ่ง บ.แอล พี เอส 12-3-57

งานติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง บ.เดอะสตาร์ ช๊อปแมชชีน 5/3/57

งานติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง บ.เดอะสตาร์ ช๊อปแมชชีน 5/3/57

งานติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง บ.เดอะสตาร์ ช๊อปแมชชีน 5/3/57

งานติดตั้งเครื่องเจาะเรเดียล บ.อิเล็คโทรลักซ์ (ประเทศไทย) 6/3/57

งานติดตั้งเครื่องเจาะเรเดียล บ.อิเล็คโทรลักซ์ (ประเทศไทย) 6/3/57

งานติดตั้งเครื่องเจาะเรเดียล บ.อิเล็คโทรลักซ์ (ประเทศไทย) 6/3/57

งานซ่อมเครื่องมิลลิ่ง บ.โรเธนเบิร์ก 19-2-57

งานซ่อมเครื่องมิลลิ่ง บ.โรเธนเบิร์ก 19-2-57

งานซ่อมเครื่องมิลลิ่ง บ.โรเธนเบิร์ก 19-2-57

งานติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง บ.คอมบิเทค 19-2-57

งานติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง บ.คอมบิเทค 19-2-57

งานติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง บ.คอมบิเทค 19-2-57

งานติดตั้งเครื่องมิลลิ่งและเครื่องเลื่อยแนวตั้ง บ.ชิโรกิ 26-2-57

งานติดตั้งเครื่องมิลลิ่งและเครื่องเลื่อยแนวตั้ง บ.ชิโรกิ 26-2-57

งานติดตั้งเครื่องมิลลิ่งและเครื่องเลื่อยแนวตั้ง บ.ชิโรกิ 26-2-57

งานติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ขอนแก่น 6/2/57

งานติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ขอนแก่น 6/2/57

งานติดตั้งเครื่องมิลลิ่ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ขอนแก่น 6/2/57

งานติดตั้งเครื่องกลึง บ.เดอะสตาร์ ช๊อปแมชชีน 28/1/57

งานติดตั้งเครื่องกลึง บ.เดอะสตาร์ ช๊อปแมชชีน 28/1/57

งานติดตั้งเครื่องกลึง บ.เดอะสตาร์ ช๊อปแมชชีน 28/1/57