ADIRA

เครื่องจักรคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศชั้นนำ ต้อง IIT Group เท่านั้นที่ให้คุณมากกว่าบริการ

เพราะบริการที่เป็นเลิศ ต้องมาจากมุมมองของลูกค้า

ADIRA Press Brake PA,PA+ ...

ADIRA Press Brake PA,PA+ Series สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องพับจากยุโรปแท้ๆ ผลิตโรงงาน ADIRA ประเทศโปรตุเกส 100% IITGROUP ผู้น...

ADIRA Press Brake PF Seri...

ADIRA Press Brake PF Series สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องพับจากยุโรปแท้ๆ ผลิตโรงงาน ADIRA ประเทศโปรตุเกส 100% IITGROUP ผู้นำเข้...

ADIRA Press Brake Heavy D...

ADIRA Press Brake Heavy Duty PH Series สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องพับจากยุโรปแท้ๆ ผลิตโรงงาน ADIRA ประเทศโปรตุเกส 100% IITGRO...

ADIRA Hydraulic swing bea...

ADIRA Hydraulic swing beam shears GH Series สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องตัดโลหะแผ่นจากยุโรปแท้ๆ ผลิตโรงงาน ADIRA ประเทศโปรตุเ...

ADIRA Hydraulic Swing Bea...

ADIRA Hydraulic swing beam shears GV Series สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องตัดโลหะแผ่นจากยุโรปแท้ๆ ผลิตโรงงาน ADIRA ประเทศโปรตุเ...