Hugong Welders

เครื่องจักรคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศชั้นนำ ต้อง IIT Group เท่านั้นที่ให้คุณมากกว่าบริการ

เพราะบริการที่เป็นเลิศ ต้องมาจากมุมมองของลูกค้า

Hugong Fiber Laser cuttin...

Hugong Fiber Laser cutting Machineเครื่องตัดเลเซอร์ ไฟเบอร์เลเซอร์500W,700W,1000W,1500W,2000Wเครื่องตัดเลเซอร์ ไฟเบอร์เล...