กลุ่ม บริษัท IITGroup และทาง Murata ประเทศญี่ปุ่น นำลูกค้าเยี่ยมชมการผลิต ณ โรงงาน Murata ประเทศญี่ปุ่น

กลุ่ม บริษัท IITGroup และทาง Murata ประเทศญี่ปุ่น นำลูกค้าเยี่ยมชมการผลิต ณ โรงงาน Murata ประเทศญี่ปุ่น

กลุ่ม บริษัท IITGroup และทาง Murata ประเทศญี่ปุ่น นำลูกค้าเยี่ยมชมการผลิต ณ โรงงาน Murata ประเทศญี่ปุ่น