กิจกรรมปีใหม่ 2562 IITGROUP แจกสิ่งของอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา รวมถึงของเล่น ขนม ไอศครีม แก่ น้องๆ โรงเรียนบ้านหนองตะกู จ.นครราชสีมา 5/1/62

กิจกรรมปีใหม่ 2562 IITGROUP แจกสิ่งของอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา รวมถึงของเล่น ขนม ไอศครีม แก่ น้องๆ โรงเรียนบ้านหนองตะกู จ.นครราชสีมา 5/1/62

กิจกรรมปีใหม่ 2562  IITGROUP แจกสิ่งของอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา รวมถึงของเล่น ขนม ไอศครีม แก่ น้องๆ โรงเรียนบ้านหนองตะกู จ.นครราชสีมา 5/1/62