ชมโรงงานผลิตเครื่องจักรชั้นนำ ณ ประเทศไต้หวัน และ เจรจาการค้าความร่วมมือระหว่างกัน 19-22/2/57

ชมโรงงานผลิตเครื่องจักรชั้นนำ ณ ประเทศไต้หวัน และ เจรจาการค้าความร่วมมือระหว่างกัน 19-22/2/57

ชมโรงงานผลิดเครื่องจักรชั้นนำ ณ ประเทศไต้หวัน และ เจรจาการค้าความร่วมมือระหว่างกัน 19-22/2/57