ผู้บริหาร และ วิศวกร จาก IITGROUP เดินทางร่วมงานแสดงเครื่องจักร Euro BLACH 2018 ณ ประเทศเยอรมันนี

ผู้บริหาร และ วิศวกร จาก IITGROUP เดินทางร่วมงานแสดงเครื่องจักร Euro BLACH 2018 ณ ประเทศเยอรมันนี

ผู้บริหาร และ วิศวกร จาก  IITGROUP  เดินทางร่วมงานแสดงเครื่องจักร  Euro BLACH 2018 ณ ประเทศเยอรมันนี
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และก็ไม่ลืมน้ำสินค้าเครื่องจักรมาตรฐานการผลิตยุโรปแท้ๆกลับมาบริการลูกค้าทุกๆท่านครับ