ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าทำบุญโรงงาน หจก.มีสมสิบการช่าง

ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าทำบุญโรงงาน หจก.มีสมสิบการช่าง

ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าทำบุญโรงงาน หจก.มีสมสิบการช่าง
วันที่ 11/9/54