ส่งมอบ Notebook โปรโมชั่นให้ลูกค้า หจก. มีสมสิบการช่าง

ส่งมอบ Notebook โปรโมชั่นให้ลูกค้า หจก. มีสมสิบการช่าง

ส่งมอบ Notebook โปรโมชั่นให้ลูกค้า หจกมีสมสิบการช่าง
วันที่ 2/9/54