แรลลี่การกุศลราชมงคลนนทบุรี ครั้งที่ 14 มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี - เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 27-28/10/2561

แรลลี่การกุศลราชมงคลนนทบุรี ครั้งที่ 14 มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี - เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 27-28/10/2561

 IITGROUP แรลลี่การกุศลราชมงคลนนทบุรี ครั้งที่ 14 มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี - เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 27-28/10/2561
นำสิ่งของปัจจัยสำคัญต่างๆช่วยเหลือสถานปฎิบัติธรรมและศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้าคนไร้ที่พึ่ง