IITGROUP จัดกิจกรรมดีๆนำลูกค้าไปเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำ ณ Murata Machinery, Ltd. เมือง Inuyama ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นเป็นปีที่ 4

IITGROUP จัดกิจกรรมดีๆนำลูกค้าไปเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำ ณ Murata Machinery, Ltd. เมือง Inuyama ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นเป็นปีที่ 4

IITGROUP จัดกิจกรรมดีๆนำลูกค้าไปเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำ ณ Murata Machinery, Ltd. เมือง Inuyama ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-26/10/2558
เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และการบริการ IITGROUP นำเข้าจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ของ
แท้100%