IITGROUP นำคณะลูกค้ามาเช็คกันถึงในไลน์ผลิต โรงงาน Adira ประเทศโปรตุเกส Adira factory Visit 15/11/62

IITGROUP นำคณะลูกค้ามาเช็คกันถึงในไลน์ผลิต โรงงาน Adira ประเทศโปรตุเกส Adira factory Visit 15/11/62

ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนส่งมอบ
งานนี้พาลูกค้ามาเช็คกันถึงในไลน์ผลิต
โรงงาน Adira ประเทศโปรตุเกส กันไปเลยครับ อยากได้เครื่องจักรดีๆทักมาได้เลยครับ
Adira factory Visit


สนใจเครื่องจักรติดต่อได้ที่
เอกชัย 084-771-1559
Line ID : jame310140
ekkachai@iitgroup.in.th