IITGROUP : นำคณะลูกค้าเยี่ยมชม Murata Factory ณ Murata Machinery Inuyama ประเทศญี่ปุ่น

IITGROUP : นำคณะลูกค้าเยี่ยมชม Murata Factory ณ Murata Machinery Inuyama ประเทศญี่ปุ่น

IITGROUP : นำคณะลูกค้าเยี่ยมชม Murata Factory ณ Murata Machinery Inuyama ประเทศญี่ปุ่น ดูให้เห็นกับตาถึงเทคโนโลยีอันทันสมัย ต้นต่อที่มาจากแหล่งผลิตชั้นนำของโลก..ตอกย้ำถึงคุณภาพและการบริการ ความเป็นเบอร์ 1 ของเครื่องจักรงานโลหะแผ่นในประเทศไทย IITGROUP เท่านั้นที่ให้คุณ ครบ จบ ในที่เดียว All in One