งานติดตั้งเครื่องกลึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ขอนแก่น 31/10/56

งานติดตั้งเครื่องกลึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ขอนแก่น 31/10/56

งานติดตั้งเครื่องกลึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ม.ขอนแก่น  31/10/56