งานติดตั้งเครื่องกลึง CNC Matrix CK6130S @ จันทรเชี่ยวชาญ 8-3-62

งานติดตั้งเครื่องกลึง CNC Matrix CK6130S @ จันทรเชี่ยวชาญ 8-3-62

งานติดตั้งเครื่องกลึง CNC Matrix CK6130S @ จันทรเชี่ยวชาญ
8-3-62
ขอขอบพระคุณลูกค้า บ.จันทรเชี่ยวชาญ ที่ไว้วางใจในสินค้าและบริการจาก IITGROUP จัดซื้อเครื่องกลึง CNC Matrix CK6130S มา ณ. ที่นี้ด้วยครับ