งานติดตั้งเครื่องจักร MURATEC Press Brake BB6020 SCPX เป็นเครื่องที่ 2 @ ลูกค้าย่านลพบุรี 5/7/62

งานติดตั้งเครื่องจักร MURATEC Press Brake BB6020 SCPX เป็นเครื่องที่ 2 @ ลูกค้าย่านลพบุรี 5/7/62

งานติดตั้งเครื่องจักร MURATEC Press Brake BB6020 SCPX เป็นเครื่องที่ 2 @ ลูกค้าย่านลพบุรี 5/7/62