งานติดตั้ง PROMPT เครื่องกลึง มิลลิ่ง เครื่องเจาะ @ โรงงานนิคมอมตะนคร 25/6/62

งานติดตั้ง PROMPT เครื่องกลึง มิลลิ่ง เครื่องเจาะ @ โรงงานนิคมอมตะนคร 25/6/62

 งานติดตั้ง PROMPT เครื่องกลึง มิลลิ่ง เครื่องเจาะ @ โรงงานนิคมอมตะนคร 25/6/62