งานติดตั้ง Turret Punch Press MODEL : M2048TS @บจก.โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง 18-20/7/59

งานติดตั้ง Turret Punch Press MODEL : M2048TS @บจก.โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง 18-20/7/59

งานติดตั้งเครื่อง Muratec Turret Punch Press MODEL : M2048TS @ โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง 18-20/7/59
ขอขอบพระคุณลูกค้า บ.โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง ให้การไว้วางใจในสินค้าและบริการจาก IITGROUP จัดซื้อเครื่อง Turret Punch Press ผลิตโรงงานญี่ปุ่นแท้ๆ คุณภาพดีเยี่ยม ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ